Εταιρεία

Όραμα & Αποστολή Λίγα λόγια για εμάς

Η ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ιδρύθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία στους συνεχώς αναπτυσσόμενους τομείς της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, με σκοπό να παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους τομείς αυτούς. Στηριζόμενοι στην εξειδίκευση και εμπειρία των συνεργατών μας είμαστε σε θέση να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, είτε αυτό έχει να κάνει με Βιομηχανία, Ενέργεια και Τεχνικά Έργα είτε με Εμπόριο και παροχή Υπηρεσιών. Με το οργανωμένο μας δίκτυο μπορούμε να παρέχουμε πανελλαδικά, ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και με γνώμονα τον σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του εργαζομένου.


Όραμα & Αποστολή Όραμα & Αποστολή

Το όραμα μας είναι η εδραίωση και συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας μας στην εγχώρια αγορά της παροχής υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Αποστολή μας είναι η εστίαση σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, για την μελέτη τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πλήρους κάλυψης τόσο για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και για την εναρμόνιση του με την νομοθεσία.


Ποιότητα & ΑξιοπιστίαΠοιότητα & Αξιοπιστία

Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη της Εταιρείας μας η ουσιαστική παροχή υπηρεσιών για την πραγματική βελτίωση των συνθηκών εργασίας και όχι απλά μια τυπική κάλυψη για την απαίτηση της νομοθεσίας. Οι ενέργειες μας διέπονται από επαγγελματική δεοντολογία, εμπιστευτικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα με γνώμονα την ποιότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.


Ανάπτυξη & ΕξέλιξηΑνάπτυξη & Εξέλιξη

Η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών μας με τα εσωτερικά προγράμματα σεμιναρίων και η συνύπαρξη νέων τεχνικών ασφαλείας δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, βελτιώνουν συνεχώς τις μεθοδολογίες μας και αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Εταιρείας μας. Διευρύνουμε συνεχώς το πεδίο δραστηριότητας μας σε νέους τομείς όπως τις Μελέτες Διαχείρισης Κλειδιών (Ξενοδοχεία, Υπηρεσίες Φύλαξης), τις μελέτες Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (Βιομηχανία), τις Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης και τον Έλεγχο Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Καλέστε μας στο

215 5404556

Η ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ συμβουλεύει τον εργοδότη, τόσο για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όσο και για την εναρμόνιση του με την νομοθεσία, και εκπαιδεύει το προσωπικό για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Σχόλια Πελατών

Τα νέα μας

© Copyright 2013. ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
All rights reserved
Sitemap